اوّل مهر، آغاز مهرباني و مهرورزي

    

جشن شكوفه ها ويژه نوگلان پايه اول ابتدايي

در روز يكشنبه مورخ 93/6/31 از ساعت 10 الي 12 برگزار گرديد. 

      

 

 

 

 

 

آدرس : پل مدیریت - بلوار فرهنگ - بعد از پل نیایش - بن بست سما - مجتمع آموزشی غیر دولتی دخترانه معلم
تلفن : 8-22096007
آدرس رايانامه : school madresehmoallem ir