"فصل پاييز و پيوند شاخه تعليم و تربيت بر پيچك زندگي مبارك باد" 

 

 

جشن شكوفه ها ويژه نوگلان پايه اول ابتدايي  

در روز يكشنبه مورخ 93/6/30 از ساعت 10 الي 12 برگزار مي گردد. 

حضور سبز شما مادر گرامي،گرما بخش جشن ما مي باشد. 

"ضمنا اين روز اولين جلسه معارفه مادران با معلم پايه نيز خواهد بود."

لطفا نوگلان با لباس فرم در جشن حضور يابند.

تــــــــــوجـــــــه                                      

                                                          تـــــــــــــوجــــــه

 

پزشك جهت صدور گواهي سلامت دانش آموزان

در روز دوشنبه مورخ 93/6/31 از ساعت 8 الي 12 در مقطع حضور خواهند داشت 

عزيزاني كه در تاريخ مذكورمراجعه ننمايند مي بايست شخصا جهت دريافت

گواهي سلامت اقدام نموده و در روز اول مهرگواهي را به دفتر مدرسه تحويل نمايند.

  

 

مدرسه در روز هاي سه شنبه و چهار شنبه اول و دوم مهر ماه

از ساعت 7:30 الي 12 داير خواهد بود.

ضمنآ جهت رفت و آمد دانش آموزان با سرويس ها هماهنگي لازم صورت گرفته است.

                    

 

جشن نوآموزان پيش دبستاني

در روز شنبه مورخ 93/7/5 از ساعت 10 الي 12 برگزار ميگردد.

" ضمنآ اين روز اولين جلسه معارفه مادران با معلم پايه مي باشد"

" لطفا نوآموزان با لباس فرم مدرسه در جشن حضور يابند "

 

 

 

آدرس : پل مدیریت - بلوار فرهنگ - بعد از پل نیایش - بن بست سما - مجتمع آموزشی غیر دولتی دخترانه معلم
تلفن : 8-22096007
آدرس رايانامه : school madresehmoallem ir